Menu Close

Wat is een Adepd?

Wat is een Adepd?

Adequate dossiervorming Elektronisch Patiënten Dossier (tot 2008 ADEMD). Een richtlijn door het NHG opgesteld om de registratie van patiëntgegevens door huisartsen in het elektronisch patiënten dossier van hun HIS te uniformeren. Kern hiervan is het episodegericht registreren.

Hoe weet ik wie er toegang heeft tot mijn medisch dossier?

Uw zorgverlener mag uw medisch dossier inzien en gegevens uit uw medisch dossier bij een ander opvragen. Ook mag hij die gegevens met uw toestemming delen. Soms is hij verplicht uw gegevens te delen en is uw toestemming niet nodig.

Wat moet er in een EPD staan?

EPD staat voor elektronisch patiëntendossier. Dit is een elektronisch systeem, waarin zorgprofessionals zoals artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en psychiaters medische gegevens van patiënten opslaan en verwerken. In het Elkerliek ziekenhuis houden we per patiënt één allesomvattend EPD bij.

Wat is dossiervorming?

dossiervorming = de dossiervorming zelfst. naamw. (v.) Uitspraak: [dɔ`ʃevɔrmɪŋ, dɔ`sirvɔrmɪŋ] het vastleggen van alle informatie over hetzelfde onderwerp Voorbeeld: `dossiervorming is belangrijk als je later …

Kan mijn tandarts mijn medisch dossier inzien?

Je tandarts is verplicht een dossier bij te houden. Hierin houdt hij gegevens over jouw behandeling bij. Ook bewaart hij in je dossier röntgenfoto’s. Je hebt recht op inzage in jouw medisch dossier.

Kun je je eigen medisch dossier inzien?

U kunt uw medisch dossier online inzien in uw persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Of u vraagt een papieren afschrift op bij uw arts of zorginstelling. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan, zoals röntgenfoto’s en operatieverslagen.

Wat houdt de WGBO in?

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen, en van zorgverleners die zorg geven.

Wat is een elektronisch dossier?

Een elektronisch patiëntendossier is een softwaretoepassing waarbij medische patiëntgegevens in digitale vorm worden bewaard en beschikbaar worden gemaakt. Het doel hiervan is meestal het huidige of toekomstige zorgproces rondom een patiënt te ondersteunen. De afkorting is EPD.

Hoe bouw je een dossier op?

Hoe bouw je een goed ontslagdossier op?

  1. Maak het personeelsdossier op orde.
  2. Informeer je werknemer tijdig.
  3. Een dossier opbouwen kost tijd.
  4. Zorg voor concrete en objectieve bewijslast.
  5. Voeg klachten van derden toe.
  6. Neem een verbeterplan op in het ontslagdossier.
  7. Vraag je werknemer alle verslagen te ondertekenen.

Is het of de dossier?

Het antwoord is: het dossier.

Welke gegevens heeft een tandarts nodig?

En op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zij verplicht een dossier bij te houden over de behandeling van de patiënt. Het uitvragen van medische gegevens over de algemene gezondheid (medische anamnese) is belangrijk voor het tandheelkundig dossier.

Heb ik een elektronisch patiëntendossier?

Sinds 1 juli 2020 heeft u recht op elektronische inzage en een elektronisch afschrift van uw medisch dossier. Normaal gesproken heeft u alleen recht op een elektronisch afschrift van uw persoonsgegevens wanneer dit voor een organisatie mogelijk is. Ook moet u uw verzoek om inzage dan elektronisch hebben ingediend.

Hoe kom ik op mijn Patientenportaal?

Inloggen met DigiD Uw Patiëntenportaal is bereikbaar via mobiele telefoon, computer of tablet. U logt in met behulp van uw DigiD-code. Na inloggen ontvangt u voor de veiligheid een SMS-verificatiecode op uw mobiele telefoon. Als u die invoert, krijgt u toegang tot uw ZorgSaam Patiëntenportaal.

Welke onderdelen staan er in de WGBO?

Onderwerpen die deel uitmaken van de WGBO:

  • de totstandkoming en beëindiging van de behandelingsovereenkomst.
  • de toestemming voor en de informatie over de uitvoering van onderzoek en behandelingen (informed consent)
  • geheimhouding, inclusief inzage in het medisch dossier.

Hoe oud is de wet WGBO?

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst of WGBO (Wet van 17 november 1994 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de opneming van bepalingen omtrent de overeenkomst tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst) is de op 1 april 1995 in werking …

Posted in Reviews